Iskolakultúta magatartáskultúra

Tartalom

Szociális-érzelmi képességek fejlesztése a tanórán – képzési program

Az alapképzésre épülő programok

a)      Magatartáskultúra program 1-4. osztályokra

b)     Az én világom – A mi világunk – önismereti-életvezetési program 10-16 éveseknek

c)      Tanulásirányítás a tanórán – Önismeretre, egyéni célokra alapozott tanulásirányítás, tanóraszervezés a felső tagozaton

Szociális-érzelmi képességek fejlesztése a tanórán – képzési program

Avagy a tanári tolerancia fejlesztése és az iskolai magatartáskultúra kialakítása, formálása

  • ·         40 órás akkreditált képzés, csoportonként 12-20 fő, 4 – 6 alkalom.
  • ·         Igény szerint az intézmény helyszínén. Ára: Megegyezés szerint
  • ·         Célcsoport: óvónők, tanítók, tanárok, intézményvezetők.

Célja: Óvónők, tanítók, tanárok ismerjék meg az iskolai, közösségi életben nélkülözhetetlen tanulói szociális-érzelmi képességeket, a következetes magatartásváltoztatás modelljét, annak elméleti és gyakorlati ismereteit.

A résztvevők legyenek képesek a programban megjelölt 15 szociális-érzelmi képesség kialakítására, fejlesztésére, a képességbeli hiányok felismerésére, az okok feltárására, elemzésére és a képességfejlesztés ütemezésére.

Ismerjék meg a Magatartáskultúra és Az én világom – Mi világunk programokat, azok fejlesztését szolgáló tantervet, tananyagot, módszereket, taneszközöket, gyakorlatot, és legyenek képesek e program gyakorlati bevezetésére.

Az alaptanfolyamra épülő programok

a)  Magatartáskultúra 1-4. évfolyamra

A program célja: Kisgyermekek, tanulók magatartásának, viselkedési szokásainak formálása elsősorban a foglalkozásokon, a tanórán, iskolai közösségi életben, hétköznapi szituációkban.

A gyermek, a tanuló tudjon a környezet elvárásaihoz alkalmazkodni, és legyen képes a környezetét pozitív módon befolyásolni. Törekedjen arra, hogy környezetében kellemes személyiséggé váljon. A tananyag és a követelmények a tanulók tanórai és egymás közötti magatartását érintő szociális és érzelmi képességek fejlesztését szolgálják. 15 alapképesség áll a program középpontjában.

Évente 6-6 képesség kialakítására kerül sor.

  • ·         Eszközök: Tanterv, Útmutató, óravázlatok, tanulói füzetek 24 modulhoz.

 Szimbólumok, képek, ábrák, értékelési, nyomon követési rendszer.

  • ·         Tapasztalatok, referenciák: 13 iskolában 31 tanító 610 tanuló és szüleik Győrben, Rábacsécsényben, Pázmándfalun, Dunaújvárosban, Tüskeváron. Bemutató órák megtekintése – videón is.

b) Az én világom – A mi világunk

A program célja: 10-16 éves tanulók számára önismereti, kommunikációs, életvezetési képességek fejlesztése, a világképük alakítása és a roma-kultúra közvetítése.

Eszközök: Tanterv, Útmutató, 64 oldalas tanulói önismereti napló és

4 kötetes szöveggyűjtemény, szövegértelmezési feladatlapokkal.

Tapasztalatok: 3 általános és 2 középiskola pedagógusai adnak referenciát a programról Győrben, Veszprémben, Miskolcon.

 

c) Tanulásszervezés a tanórán

  1. 1.      Önismeretre, egyéni fejlesztésre épülő tanulásirányítás, tanóraszervezés
  • 30 órás képzés
  • önismereti, tanulási és együttműködési képességek egyéni fejlesztését szolgálja
  • 12-18 éves fiatalok számára

3 alkalommal szerveztük meg Győrben 30 pedagógusnak

 

A program célja: a tanulók tanulási eredményeinek növelése önismeretük, világképük gazdagításával, az egyéni tanulási utak kialakításával, pozitív tanórai munkalégkörben, új pedagógiai kompetenciával, új tanóraszervezési modell bevezetésével.

A program elemei:      Egyéni utak szerinti tanulás

Tanóraszervezés új modellje

Önellenőrzés, értékelés rendszere

Fontos szociális képességek kialakítása

Tanulók világképének rendezettsége

Együttműködő fejlesztő tanári közösség működése